Stage onderwijs & GIS

(twee plaatsen)

Ontwerp jij lesmateriaal waarmee je Nederland internationaal op de kaart zet over thema’s zoals klimaatverandering en mobiliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou.

In 2023 bestaat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 150 jaar. Wij grijpen dit moment aan om Nederland onderwijskundig op de kaart te zetten. Dit gaan we doen door internationale lessen beschikbaar te stellen waarbij leerlingen wereldwijd leren over belangrijke vraagstukken, die in Nederland spelen, zoals klimaatverandering en mobiliteit – fietsen in de stad. In deze stage ontwerp je in samenwerking met een medestagiair, het KNAG, lerarenopleidingen, een domeinpartner (bijvoorbeeld een waterschap) en Esri een internationale Learn ArcGIS les, die gericht is op docenten en leerlingen van de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Na oplevering van de internationale les wordt de les door Esri in zeven talen vertaald en wereldwijd beschikbaar gesteld via de Learn ArcGIS Lesson Gallery. Tijdens de stage combineer je inhoudelijke vakkennis met kennis van ArcGIS om een internationaal aansprekende en toegankelijke les te ontwerpen. Daarnaast ontwikkel je een heldere, beknopte handleiding voor docenten. Belangrijke vragen zijn: hoe past de les bij het Nederlandse onderwijs? Wat maakt de les voor aardrijkskundedocenten interessant? Wat is up-to-date inhoudelijke kennis over het onderwerp die spannend is voor leerlingen? Wat heb je als docent nodig om met de les aan de slag te kunnen? Om de samenwerking te benutten worden de twee stageplaatsen idealiter ingevuld door een stagiair die een ‘inhoudelijke’ opleiding volgt, bijvoorbeeld op het gebied van geografie, milieuwetenschappen en/of GIS en een stagiair die een ‘didactische’ opleiding geniet, zoals een leraar in opleiding tot docent aardrijkskunde, biologie of informatica. Vanzelfsprekend wordt deze stage afgestemd met jouw opleiding, zodat je ook je studiepunten kan behalen.