Wat je doet

In deze functie:

• ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid; • adviseer je over kwaliteitszaken in brede zin, aan proceseigenaren en de directie; • signaleer je proactief verbetermogelijkheden in de organisatie en stuurt op implementatie van deze mogelijkheden; • optimaliseer je de managementinformatie, dashboards en KPI’s die nodig zijn voor de bedrijfssturing; • stimuleer je het kwaliteitsbewustzijn binnen Esri Nederland, onderhoud je het kwaliteitsmanagementsysteem en bewaak je de voortgang van verbeterprojecten in de organisatie; • ben je het aanspreekpunt voor externe audits en verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne audits; • draag je zorg voor een correcte uitvoering van het klachtenproces binnen de organisatie; • draag je zorg voor de uitvoering van het klanttevredenheidonderzoek en het medewerkerstevredenheidonderzoek en bewaak je de uitvoering van de actiepunten die hieruit voorkomen; • lever je input voor het QA-jaarplan, voor de QA-kwartaalverslagen en t.b.v. het managementreview van het kwaliteitsmanagementsysteem.